Over Executieve Functies en Vaardigheden

Zit daar verschil in dan?

Jazeker zit daar verschil in, hoewel ze vaak door elkaar gebruikt worden als het om executieve zaken gaat. Eigenlijk zou je het deel van je brein wat verantwoordelijk is voor de Executieve Functies kunnen zien als een dirigent van een orkest. De orkestleden verzorgen de executieve vaardigheden

Executieve Functies (EF)

Executieve functies zijn cognitieve processen (denkprocessen) die betrokken zijn bij het reguleren van gedrag, emoties en gedachten om een doel te bereiken. Hieronder vallen het werkgeheugen, aandachtcontrole, inhibitiecontrole (leuk galgje-woord) wat ervoor zorgt dat we onze impulsen kunnen onderdrukken om ons gedrag te reguleren. Dat je bijvoorbeeld wacht tot een ander uitgepraat is voordat je jouw verhaal verteld. Verder is er bijvoorbeeld nog psychische flexibiliteit waarbij we al dan niet in staat zijn om onze manier van denken aan te passen aan veranderende omstandigheden, waarbij we ons bijvoorbeeld moet aanpassen aan een nieuwe omgeving. Een nieuwe klas, een nieuwe baan, een nieuwe woonplaats. 

Executieve Vaardigheden (EV)

Executieve Vaardigheden zijn dan weer de praktische toepassingen van de Executieve Functies. Zeg maar de uitvoerende partij vanuit de Executieve Functies. Hieronder vallen bijvoorbeeld planning, organisatie, tijdmanagement, doelgerichtheid en probleemoplossing. Planning bijvoorbeeld verwijst naar het vermogen om een strategie te ontwikkelen om een doel te bereiken. Een strategie is bijvoorbeeld het maken van een boodschappenlijstje zodat we alles wat we nodig hebben meenemen uit de winkel. En niet, zoals ik wel eens heb, zelfs als ik een boodschappenlijstje hebt gemaakt maar die op tafel heb laten liggen, een beetje verdwaasd rondloop in de supermarkt en vervolgens met de helft thuiskom van wat ik nodig heb voor het avondeten. Het avondeten wat ik meteen moest gaan maken omdat ik nog een afspraak heb ’s avonds. 

Even over de Neocortex. Neowattes??

De neocortex, of ook wel het denkbrein of mensenbrein genoemd is het deel van de hersenen dat aanspraak doet op de executieve functies. En dan nog specifieker met de prefrontale cortex, het voorste deel van de neocortex. 

Nog moeilijker, de prefrontale cortex

Je mag het ook lekker weer vergeten, ik vond het zelf wel interessant dus wil je deze informatie ook niet onthouden. De prefrontale cortex bevat weer verschillende gebieden die verantwoordelijk zijn voor de executieve functies. Deze gebieden maken verbindingen met andere delen van de hersenen zodat de executieve vaardigheden uitgevoerd kunnen worden. 

Nu is het wel een interessant gegeven, dat de prefrontale cortex voornamelijk goed functioneert als de daar onderliggende breindelen soepel hun werk kunnen doen. Als je daarover meer wil weten, nodig ik je graag uit over een lezing hierover. Anders wordt het echt een enorm verhaal hier.